TRAUMA DHUNA FAMILJARE & Terapia EMDR TIRANE 10-11 MARS DORO CITY

TRAUMA DHUNA DHE TERAPIA EMDR

 DR. GIADA MASLOVARIC
EMDR ITALIA

Dhuna në familje
Cilat janë format e dhunës në familje?
Cilët persona mbrohen nga ligji për dhunën në familje?
Çfarë është dhuna në familje?
Ligji e përcakton dhunën në familje në formën e çdo veprimi apo mosveprimi të një personi ndaj një personi tjetër, që është apo ka qenë në marrëdhënie familjare, e që sjell si pasojë cenim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik.
Cilat janë format e dhunës në familje?
Ka disa forma të ndryshme dhune në familje, dhe një person mund të jetë subjekt i më shumë se një forme. Ato janë:
Abuzimi fizik. Përfshin përdorimin e forcës fizike në mënyrë të atillë që lëndon dikë ose e vë atë person në rrezik lëndimi, duke përfshirë: rrahje, goditje, shkundje, shtyrje, mbytje, kafshime, djegie, shkelmime, ose sulme me armë. Forma të tjera të abuzimit fizik mund të përfshijnë izolim ose çdo përdorim tjetër të rrezikshëm apo të dëmshëm force ose shtrëngimi.
Abuzimi dhe shfrytëzimi seksual. Të detyrosh dikë që të marrë pjesë në veprimtari seksuale të padëshiruar, të pasigurtë ose degraduese, ose përdorimi i taktikave poshtëruese ose të tjera për të ulur, kontrolluar ose kufizuar seksualitetin e personave ose zgjedhjet e riprodhimit.
Abuzimi emocional. Nënvlerësimi në mënyrë të rregullt dhe të vazhdueshme i vlerave dhe cilësive njerëzore të viktimës, kriticizmi dhe poshtërimi i veprimeve të kryera prej saj.
Abuzimi psikologjik. Trëmbja, kërcënimi dhe krijimi i një situate frikësuese për viktimën, nëpërmjet veprimeve që e ndalojnë të kryejë takime pa leje apo moslejimi i daljes jashtë vendbanimit pa lejen e personit që ushtron këtë abuzim.
Abuzimi ekonomik ose financiar. Mosdhënia e parave që janë të domosdoshme për të siguruar ushqim apo trajtim mjekësor, shfrytëzimi i një personi për përfitim financiar, mohimi i aksesit për burime financiare, ose pengimi i një partneri që të punojë.

10 MARS

08:30- 09:00:  Rregjistrimet dhe akomodimi
09:00-09:30:  Traumat dhe proskeptiva e EMDR
09:30-10:00: ACE ( Adverse childhoode ecperience) dhe fazat e sherimit te traumave
10:00-10:45 Teoria Polivagale e Porges
10.45-11.00: pushimi i mengjesit
11:00-11:30: Dhuna ne mardheniet intime- familjare

11:30-12:00: Terapia me grate e dhunuara (ndjesite e ambivalences ndaj abuzimeve) dhe Ko- Varesia

12:00-13:00: Psikologia e dhunes: karakteristikat dhe motivimet (Dekreti 93)

13:00-14:00: PUSHIMI I DREKES

14:00-14:30: Dhuna gjinore dhe zinxhiri i ekspozimit te dhunes familjare
14:30-15:00: Karakteristikat e autoreve te dhunes (Identikit)
15:00- 15:30: Terapia- veshtiresite dhe rezistencat me burrat e dhunshem
15:30-16:00: Cikli i inatit- dhunes
16:00-16:30: Instrumenta nderhyrje me burra te dhunshem integrimi me EMDR: TIME- OUT
16:30-17: Procedurat TIME- Out dhe Time- In/ Rescripting

11 MARS

08:30- 09:00:  Rregjistrimet dhe akomodimi


09:00-09:30:  Psikoterapistet perballe dhunes
09:30-10:00: Te suportojme ato qe suportojne: traumatizimi vikar
10:00-10:45: Hipoteza- faza eksperimentale- Emdr
10.45-11.00: Pushimi i mengjesit
11:00-11:30: Kujtimet trauatike dhe Cikli i Emdr-se: Traumat e shumfishta
11:30-12:00: 12:00-13:00: Adaptive information processing model  dhe hulumtimet neurobiologjike

13:00-14:00: PUSHIMI I DREKES

14:00-14:30: Terapia me Emdr per personat viktima te dhunes
14:30-15:00: Procedurat e Emdr- se ne traitimin e kujtimeve te shtremberuara
15:00- 15:30: Vendi i sigurise ne kontekstet emergjenciale
15:30-16:00: Terapia me grate qe kan perjetuar dhune ne mardheniet intime- familjare: procedurat standart me Emdr
16:00-16:30: Mbrojtjet e idealizimit: target per terapine me Emdr
16:30-17:00:Procedurat Emdr te adaptuara: ambivalenca e mardhenieve te dhunshme dhe rastet klinike

17:00 Leshimi i CertifikataveCV GIADA MASLOVARIC


Dott.ssa Giada Maslovaric

Psicologa, Psicoterapeuta, Supervisore e Facilitator EMDR


Laureata con Lode in Psicologia presso l’Università degli studi di Parma. Consegue un Master di II Livello in Interventi Relazionali in Contesti d’Emergenza presso l’Università Cattolica di Milano. Formata al Critical Incident Stress Management ha partecipato e coordinato molti interventi di Psicologia dell’Emergenza tra i quali quelli a seguito di: strage di Erba, terremoto dell’Aquila, terremoto Emilia, casi di omicidio/suicidio, maxi-incidenti (pullman scuola elementare di Stroppiana), ecc.
Svolge numerose attività di docenza nell’ambito della Psicotraumatologia e della Psicologia dell’Emergenza presso Master Universitari, Corsi di Perfezionamento, gruppi di Soccorritori (militari, 118, Polizia Locale, Polizia di Stato, medici, infermieri, ecc.).
Tra le numerose pubblicazioni all’attivo ricordiamo il libro: Traumi Psicologici, le ferite dell’anima (I.Fernandez, G. Maslovaric, M.Galvagni, 2011)


http://www.stateofmind.it/2017/09/emdr-di-gruppo-protocolli/
http://crsp.it/team/Commenti

Post popolari in questo blog

Revolucioni EMDR ndrysho jeten tende hap mbas hapi (Libri pare ne gjuhen Shqipe)

Belbezimi,Cluttering,Mutismi selektiv Workshop 9-10 Dhjetor Tirane ( Dr. Mario D'Amborsio )