Workshop Zia Traumatike dhe Terapia EMDR

Workshop mbi zine traumatike me Traineren Italiane Dr.ssa Samantha Romagnoli 3- 4 Qershor 2017  Tirane. Programi dhe Tarifa eshte e specifikuar me poshte

Për informacione dhe regjistrime : infoemdralbania@gmail.com Adelina Pjetra Cel. 0697482338. 
Regjistrimi praprak është i detyrueshëm.

Pagesa para ditës 25 Maj është 50 euro mbas asaj date 60 Euro. Studentet paguajne 40 euro

Commenti