Specializimi EMDR TIRANE

                                         Trainerja EMDR Europe ANNA RITA VERARDO


Elton Kazanxhi (EMDR Practiconer)


Specializimi EMDR eshte i perbere ne tre pjese: 1. Liveli Baze
 2. Liveli Dyte
 3. Liveli Trete Practiconer EMDR Europe
 4. Advanced Training  EMDR Psychoterapy


Gjatë trajnimit në EMDR Niveli I ° do të thelloheni në modelin e Përpunimit Adaptiv të Informacionit dhe në kërkimin që ka vlerësuar gjatë viteve të fundit baza shkencore e EMDR. 

Terapistët mësojnë të aplikojnë protokollin EMDR në 8 fazat e saj  dhe të bëjnë një konceptualizim të rasteve të pacientëve të tyre, duke kuptuar se si ngjarjet traumatike dhe stresuese në jetën e tyre mund të kenë kontribuar në sikletin/vështirësinë që paraqesin kur vijnë në psikoterapi.

Do të jepen strategji për të identifikuar këto ngjarje në historinë e tyre dhe lidhjen e tyre me simptoma, çrregullime apo çështje aktuale. Pasi bëhet identifikimi i ngjarjeve do  të thellohet më tej se si duhet bërë një plan pune në përputhje me qëllimet e trajtimit EMDR.

Në fund të Trajnimit intensiv 3-ditor , pjesëmarrësit do të kenë njohuri, aftësi dhe shkathtësi për të aplikuar EMDR në praktikën e tyre klinike.

Trajnimi është  i kufizuar për psikologë dhe mjeke

Pjesëmarrësve në trajnim do ti lëshohet  çertifikata që autorizon aplikimin e saj në praktikën klinike dhe në  hulumtime.  Akredituar nga EMDR Europe.
Liveli dyte do te organizohet vitin 2018. 
Per te marres pjese ne trajnimin level dyte nevojiten:


 1.  10 ore  ore supervizime  klinike 
 2.  10 Kliente te trajtuar me EMDR
 3.  10 Kredite qe leshohen nga EMDR Albania vetem ne pjesmarrjen e workshopeve gjate vitit.Diploma ne EMDR Practiconer merret mbas disa kritereve.
Kritere :

 1.                20 ore supervisionim klinik
 2.                50 ore te pakten praktike me Kliente
 3.                Te kesh trajtuar te paketn 25  kliente me EMDR dhe me crregullime  te ndrysheme.
 4.                Prove DVD  Live te nje seance terapeutike vezhguar nga supervisori europiane.                          Dr. Raul Bartozzi
 5.                Referenca nga EMDR ALBANIA


Commenti

Post popolari in questo blog

Revolucioni EMDR ndrysho jeten tende hap mbas hapi (Libri pare ne gjuhen Shqipe)

Belbezimi,Cluttering,Mutismi selektiv Workshop 9-10 Dhjetor Tirane ( Dr. Mario D'Amborsio )