22-23-24 Shtator 2017 Programi specializimit EMDR

Approved Trainer EMDR EUROPE
ANNA RITA VERARDO

22-23-24 Shtator 2017 TiranëTrajnim Specializues në EMDR niveli. I° 
(Accredited Training EMDR EUROPE)


Gjatë trajnimit në EMDR Niveli I ° do të thelloheni në modelin e Përpunimit Adaptiv të Informacionit dhe në kërkimin që ka vlerësuar gjatë viteve të fundit baza shkencore e EMDR. 

Terapistët mësojnë të aplikojnë protokollin EMDR në 8 fazat e saj  dhe të bëjnë një konceptualizim të rasteve të pacientëve të tyre, duke kuptuar se si ngjarjet traumatike dhe stresuese në jetën e tyre mund të kenë kontribuar në sikletin/vështirësinë që paraqesin kur vijnë në psikoterapi.

Do të jepen strategji për të identifikuar këto ngjarje në historinë e tyre dhe lidhjen e tyre me simptoma, çrregullime apo çështje aktuale. Pasi bëhet identifikimi i ngjarjeve do  të thellohet më tej se si duhet bërë një plan pune në përputhje me qëllimet e trajtimit EMDR.

Në fund të Trajnimit intensiv 3-ditor , pjesëmarrësit do të kenë njohuri, aftësi dhe shkathtësi për të aplikuar EMDR në praktikën e tyre klinike.

Trajnimi është  i kufizuar për psikologë, mjeke dhe studente te vitit te fundit ne masterin shkencor
 ( ose punonjes social te licensuar )

Certifikata:  Pjesëmarrësve në trajnim do ti lëshohet një çertifikatë akredituar nga EMDR EUROPE që autorizon aplikimin e saj në praktikën klinike dhe në  hulumtime. PROGRAM
Dita e parë:

09.00 – 10.00 EMDR-metoda evidence-based për shqetësimiet post-traumatike
10.00 – 11.00 Kërkimi shkencor mbi EMDR dhe udhëzimet ndërkombëtare
Coffè Break
11.15 - 13.00 Modeli Adaptiv i informacionit - Supozimet mbi mekanizmat e veprimit të EMDR
14.00 – 16.00    Marrja e anamnezës/ historisë mjekësore dhe planifikimi i trajtimit - Shfaqja e çrregullimeve disociuese dhe strukturimin e planit mbi të kaluarën / të tashmen /dhe të ardhmen. 
16.15 – 18.00 Përgatitja e klientit(pacientit) - Shpjegimi i EMDR dhe psiko-edukimi - Instalimi i vendit të sigurtëDita e dytë :
09.00 – 11.00  Faza 3- Vlerësimi dhe qasja në kujtesën traumatike
                        Faza 4-Desensibilizimi
                        Faza 5- Instalimi i konjicionit pozitiv
                        Faza 6-Skanimi trupor
11.15 – 12.00 Faza 7-Mbyllja e seancave të plotësuara dhe të pa-plotësuara
                      Faza 8-Rivlerësimi
Coffe Break

12.00 – 13.00    Demonstrimi i një seance terapeutike  EMDR
14.00 – 16.00    Ushtrimi praktik në grupe të vogla
16.15 – 18.00    Ushtrimi praktik në grupe të voglaDita e tretë :
09.00 – 10.00  Menaxhimi i emocioneve intense dhe Abreaksioni
10.00 – 11.00  Menaxhimi i bllokimeve gjatë përpunimit/eleaburimit – Strategjitë
Coffe Break
11.15 - 12.00 Integrimi i  ’EMDR në praktikën klinike
12.00 - 13.00   Aplikimi i’EMDR me fëmijët
                       Aplikimi i’EMDR në proçesin e zisë
14.00 – 16.00 Ushtrime praktike në grupe të vogla
16.15 – 17.00 Ushtrime praktike në grupe të vogla

Quhen te regjistruar ata qe jane aplikuar dhe kane plotesuar keto kushte:
· Cv (Kandidateve) 
· (Plotesimi i Formularit) 
· (Pagesa ne llogarine bankare)

Informacione mail: infoemdralbania@gmail.com 
Adelina Pjetra Cel: 069 7482338

Commenti

Post popolari in questo blog

Revolucioni EMDR ndrysho jeten tende hap mbas hapi (Libri pare ne gjuhen Shqipe)

Belbezimi,Cluttering,Mutismi selektiv Workshop 9-10 Dhjetor Tirane ( Dr. Mario D'Amborsio )