Master Psikotraumatologjia dhe Terapia EMDR 2015Siç dihet në Vendin Tonë Psikoterapia nuk ushtrohet  dot sepse mungojne  psikoterapista,  ne vëndin tonë aktualisht  kemi pak psikoterapista  dhe këta pake  kolegë që janë,jane formur jashtë  shtetit.
Athere studenti psikologë sapo ka mbaruar Univeristetit ku mund te mësoje Psikoterapinë?.Por mbi të gjitha ky mund të marri nje diplome të njohur si psikoterapist i liçensuar?


A.P.I.E. (Albanian Psychotherapy Integrated EMDR ) Gjithmonë ka pasur synimin e hapjes së nje shkollë me cilësi përsa i përketë psikoterapisë.

Në bashkëpunim me palën Italiane kemi krijuar këtë Master te shkurter gjashte mujorsh mbi Psikotraumatologjine dhe EMDR Therapy. Shpresojme qe kerkesat e juaja te gjejne pergjigje ne kete Master.

Jemi te vetmit  qe ju japim mundesin per te marre pjese ne Programin Erasmus Plus.
Keshtu qe Specialistet e ardheshem ne Psikotraumatrologji mund te bejne praktiken ne Itali.

Ju urojë nga zemra të gjitha të  mirat 


Association Psychotherapy Integrated
Master  në  Psikotraumatologjia  EMDR
http://emdralbania.info

Responsabili Scientifici:  Prof. Raul Bartozzi. Dr. Elton Kazanxhi
Coordinamento e vice responsabile Besarta Taci
Vice presidente  A.P.I. Dr. Blerina Karaj
Supervisione, pubblicazioni e Gruppi di lavoro: Besarta Taci, Rodinela Qendraj
Tutor Tirocini  Ricerca Dr.ssa Elona Celanji, Arta Ismailati


Struktura Trainimit

• Numeri Pjesemarreseve min 10  max 30
• Ore formimi  : 300 ore (minimumi)
• Teoria dhe ushtrime  Workshop: 144 ore
• Ushtrime Praktike  e Project Work : 56 ore
• Tirocinio dhe superivizim : 100 ore

Fakoltative
• Coaching  Supervisime on line:
• metodologjia eTestistika MMPII, Beck Inventory,  DES, :   
• Tesi finale:


MASTER NE PSIKOTRAUMATOLOGJIA dhe EMDR
Organizuar nga Stafi i A.P.I.E  ne bashkpunim me EMDR Italia, me supervizionin e Dr. Raul Bartozzi dhe mbeshtetjen speciale te Presidentes EMDR Italia Isabel Fernandez. Socia Onorario A.P.I.

OBJEKTIVI TRAINIMIT:   Formimi i  Psikologeve ne Trajtimin e Traumes psikologjike dhe metodologjia EMDR , Menaxhimi i kompetencave ne ato fusha te psikologjise emergjenciale dhe Psikotraumatologjise.

Formimi dhe nderyherja psikologjike preventive ne rastin e ngjarjes traumatike,  si dhe mbeshtetja  psikologiike e viktimave.  Flasim per Trauma te medha, trauma te vogela.  praktika ne ushtrimin teknikave te nderyherjes psikologjike (debriefing, defusing, etc,) dhe teknikat e duhuara ne rastet kur kemi diagnozen PTSD
Psikotraumatologjia dhe psikolgjia emergjencave merret me rastet traumatike te renda si :

• Aksidente rrugore
• Aksidente natyrore,termete etj.
• Dhune fizike 
• Dhune Psikologjike
• Raste traumatike te lehta sic jane ato ngjarje qe japin si simptoma: 
• Ankthe, Fobia,atak panik,
• Depresion,
• Crregullime seksuale,
• belbezime
Programi  Moduli:

·         Strumentet  e punes  Assesment, intervista  ne Psikotraumatologjia dhe EMDR
·         Studimet e attachimit dhe Psikotraumatologjia
·         Tekstet Beck Inventory test,MMPII. DES
·         Crregullimet  psikologjike  Simas DSM V  Aksi  I II III.
·         Trauma Atashimi dhe Seksualiteti
·         Trauma abuzimi psikologjik tek femija
·         Trauma dhe crregullimet ne Ushqimin,
·         Trauma dhe Crregullimi post Traumatik   DPTS
·         Trauma dhe Crregullimi ne te folurin
·         Trauma dhe sindromat depressive te  ankthit
·         Psikofarmakologjia dhe EMDR
·         Etika Profesionale
·         Psikoterapia Integrativa ditore me paciente/kliente privat, ne grup,cifte dhe me femijet
·         EMDR LEVEL ONE     (Prof. ISABEL FERNANDEZ president EMDR Europe)


.


Destinuesit: Psikologe,mjeke, punonjesit social


Psikologu (specialist ne Psikotraumatologji) eshte ai profesionist qe posedon mjete praktike pune, ai ushtron punen e tij neper istitucione publike: spitale,repartet e traumave kranike,ne urgjence,ne disa istitucione te forcave te armatosura,ne istitucione te ndryesheme publike dhe private qe merren me te drejtat e femijeve, grave, dhe minoriteteve.

Kohezgjatja: Liveli i pare   (Janar 2015  Qershor 2015)Kalendari i seminareve do te komunikohet.CMIMI, BURSA, MATERIALI, PROVIMI FINAL, CERTIFIKATA EVROPIANE

1. Cmimi eshte vendosur mbi : 1000 euro +2 bursa studimi, 5 vende jane te rezervuar qytetareve te huaj Italiane.
2. Bursat e studimit do te jepen mbas nje interviste motivacionale : kandidati bursist duhet te dije se na nevojiten Cv dhe vertetimi si punonjes social ose psikologe.
3. Pagesa behet ne kete menyre: 500 euro ne fillim te regjistrimit ( mbas firmes te kontrates), pastaj 1000 euro te ndara ne dy kiste 500 + 500.
4. Provimi final : kandidati duhet te pershkroje nje rast klinik te zgjedhuar ku ka perdorur teknikat te mesuar ne master.
5. Diploma: Leshohet Diploma si Specialist ne Psikotraumatologji e njohur nga A.P.I Dhe leshohet Certifakata  EMDR Practiconer e njohur dhe firmosur  nga EMDR Europe. 

6. Materiali,tekstet, libra etj do te jepet nga A.P.I.E Quhen te anulluar nga kursi ata persona qe nuk jane ne rregull me pagesen.

Per me shume info mbi programin kontaktoni ne Facebook: Besarta Taci ose ne mail: besahelena@hotmail.it


Per regjistrimet kontaktoni Blerina Karaj, Arta ismailati, Cel 0664180520 mail: blerinakaraj@yahoo.itCommenti

Post popolari in questo blog

Revolucioni EMDR ndrysho jeten tende hap mbas hapi (Libri pare ne gjuhen Shqipe)

Belbezimi,Cluttering,Mutismi selektiv Workshop 9-10 Dhjetor Tirane ( Dr. Mario D'Amborsio )