Post

Visualizzazione dei post da Febbraio, 2013

Reflektim Post Kontakti nga Workshopi mbi traumën Tirane 23 Shkurt 2013

Immagine
Kemi Thene disa qui QE cikli gestaltit thotë QE pervojat e tona Kane NJE cikël omeostatik QE në Gestalt Therapy quhet edhe Cikli kontaktit.


ÅLa nis po KETE reflektim personale mbi pervojën e sapo mbaurar nga Workshopi mbi Träumen e trajnuar nga Dr.Raul Bartozzi.

Prekontakti . Filloi me Dr.Elton Kazanxhi dhe prezantimin e Projektit tono ne Shqiperi, ajo e ngritjes se Shkolles 3 vjeçare ne Psikoterapia e njohur nga EAGT dhe EAP mundesia pra per tu Bere Psikoterapistë të Liçcensuar nga EAP dhe Mundësinë per te marre ECP Shkolla Jone zgjate 3 vjete Jane rethesisht 1600 minerale te ne ndare 36 weekende pra nje qui ne muaj.


Kontakti  Dr.Elton Kazanxhi filloji te shpjegonte Ciklin e Gestaltit dhe Modelin gestaltista ne Terapi.
Historine e Gestalt Terapise dhe Tekniken e karriges Bosh.


Kontakti Plote Filluan duca vene ne praktike disa elemente te psikoterapise Gestaltiste dhe Trajnimi vazhdoi me Dr.Raul Bartozzi ku fillun te shiojojne disa teknika mbi Träumen Psikollogjike.
Teknikat: sigurte v…