Workshop Trauma Psikollogjike dhe Trajtimi E.M.D.R."Eye Movement Desensitization Reprocessing”"

Sfondi
Ky Workshope lindi me iden   që të japi strumente praktike pune, Psikologëve, Asistentëve Social, Edukatorëve, Mjekëve dhe të gjithë ata persona që  punojnë me Fëmijë dhe ne Kontekste  dhe qëndrave që merren me Traumën  Aksidentale,Psikologjike, dhune fizike etj.Interesi ne fushën  mjeko-ligjore e traumave psikologjike, me siguri rrjedh nga rastet  e viteve te fundit,gjithmonë e në rritje ky  fenomen.
Sot Psikologëve shqiptarë Ligjorë por jo vetëm atyre i kërkohet nga Shoqëria dhe Ambienti social efikasitet në Përkufizimin e traumës,si proçeseve diagnoztike dhe Trajtimi i Traumës.


Commenti

Post popolari in questo blog

Revolucioni EMDR ndrysho jeten tende hap mbas hapi (Libri pare ne gjuhen Shqipe)

Belbezimi,Cluttering,Mutismi selektiv Workshop 9-10 Dhjetor Tirane ( Dr. Mario D'Amborsio )