Perkufizimi Traumës Psikologjike dhe Trajtimi E.M.D.R.


Interesi ne fushën  mjeko-ligjore e traumave psikologjike, me siguri rrjedh nga rastet  e viteve te fundit,Gjithmonë në rritje ky  fenomen.
Në fakt, në literaturë psikiatrike dhe mjeko-ligjore  studimet e hershme  të shekullit XX  kan dorëzuar Teori rreth efekteve psikologjike të traumave në lidhje me fatkeqësitë, aksidentet hekurudhore industriale, luftës,  Perdhunimeve etj.,

 Por Çfarë është një traumë psikologjike?


Në rrjedhën e kohës janë dhënë përkufizime të ndryshme të konceptit të traumës. Në një mënyrë shumë të përgjithshme, ne mund të përcaktojmë traumën si një përvojë e gravitetit të veçantë që ndikon ndjenjën e stabilitetit dhe vazhdimësinë e një personi fizik dhe mendor.
Manuali diagnostik dhe statistikor i çrregullimeve mendore, IV th Edition (DSM-IV), në çrregullime post-traumatik stres (PTSD), ka  përcaktuar  traumën si një faktor "ekstreme traumatike" që përfshin përvojën personale  "Direkte" e  një ngjarjeje që shkakton ose mund të shkaktoje vdekje,  lëndim serioz, apo kërcënim ndaj integritetit fizik  moral sesksual etj. Ose prania e një ngjarjeje që përfshin vdekjen, plagosjen, apo kërcënim  ndaj integritetit fizik të një personi tjetër, ose për lajmin në lidhje me vdekjen e papritur apo të dhunshme,  te nje familiarit ose lëndimi serioz, i tij.


Simptomat:


Njerëzit të cilët kanë vuajtur trauma shpesh shfaqin simptoma të ndryshme dhe probleme më vonë. Ashpërsia e traumës ndryshon nga personi në person, llojin e traumës përfshirë dhe mbështetjen emocionale që rrjedh nga njerëzit e tjerë. Një individ i traumatizuar mund të sperimentoj një "traum" apo me shumë  shumë se një.


Pas një përvojë traumatike, një person pëpriqet te shmanget  mendërisht dhe fizikisht, përvojës në mënyrë që të shmangë kujtesën e traumës, pasi kjo mund të jetë e padurueshme dhe madje dhimbshme. Personi mund të kërkojë lehtësimin mbi  traumën në substancave psikotrope, duke përfshirë alkoolin, në përpjekje për të shpëtuar ndjenjat që lidhen me traumën. Rëndimi i simptomave është një shenjë se trupi dhe mendja janë në mënyrë aktive duke luftuar për të përballuar përvojën traumatike emocionale.
Simptomat veprojnë si kujtime të traumave dhe mund të shkaktojënë ankth dhe emocione të tjera që lidhen me të.  Në shumë raste kjo mund të çojë një person që vuan nga çrregullime traumatike të angazhohen në mekanizmat destruktive apo vetë-shkatërruese përballuese, shpesh pa qenë plotësisht i vetëdijshëm për natyrën apo shkaqet e veprimeve të tyre. Vetë Ataku panik mund të  jetë një shembull i një reagim të tijë. 
Kujtimet shqetësuese të tilla si imazhe, mendimet apo paraftyrimet  "Gestalt"  mund të ndjekin personin. Pagjumësia si dhe frika ose pasiguria,  mbajnë personin vigjilent dhe të vëmendshëm, në çdo  momente. Shpesh në Psikoterapinë Gestaltsite , ështe e perkufizuar si një "Rast Emergjence".

 Kjo situat Emërgjence me kalimin e kohës,në qoftë se nuk trajtohet nga një Psikoterapist  mund të krijojë një lodhje emocionale, duke çuar disa "Pacient" dhe në çmenduri.

Në  Psikoterapinë Gestaltiste Flitet disa herë për "Desensibilizimin" Trupor, Mendor, te Shqisave. Kjo ndodh në keto raste Traumatike, dhe mendoj se në mënyrë të qartë mund të jetë e vështirë edhe e pamundur Shkëputja emocionale totale. (Disoçasioni) mund te jetë këtu një "Mekanizëm Brojëse".
  Pra shpesh përpara terapistit Gestaltist Pacienti i  duket i shkëputur nga trupi dhe nga ndjenjat emocionale dhe i Desensibilizuar.  (Kazanxhi 2011)

Disa nga reagimet pas ngjarjes:


 • Mendimet shqetësuese - mendimet vijnë padashur, kujtimet dhe imazhet e asaj që ka ndodhur. Shfaqet sidomos në kohët e relaksimit, për shembull. para se të shkojnë për të fjetur dhe është shoqëruar nga një ndjenjë e shqetësimit.
 • Probleme dhe çrregullime gjumi - zakonisht gjumë është i lehtë, dhe zgjimi i shpesh, disa herë ka edhe ëndrra të përsëritura reth ngjarjes.
 • Kombinim me stimuj të tjerë - Është e zakonshme që disa stimuj mjedisore, njerëz ose situata të kujtojnë ngjarjen nga aksidenti. Kjo është për shkak të faktit se ngjarja është e lidhur me faktorët e tjerë që shkaktojnë disa parehati ose ankth. 
 • Vështirësi  përqëndruar - përqendrimi i dobët në aktivitete të tilla si lexim, shikuar një film, etj.
 • Reagimet fizike - problemet e stomakut, vjellje, lodhje.
 • Dëshpërimi - Është e vështirë për të pranuar faktet aktuale dhe ju nuk mund të mendoj për të ardhmen, në një mënyrë të përshtatshme.
 • Faji - Disa persona ndihen të fajshëm vetëm  sepse kanë shpëtuar nga një  vrasj apo plagosjeje e rëndë. Kanë  një tendencë të ndihen të fajshëm  sikur  nuk kanë bërë sa duhet. Është e zakonshme për të thënë, "Sikur të kisha berë mes shumë ........"
 • Vulnerability - Frika për të ardhmen apo padurimi dhe iritim me të tjerët, sidomos me anëtarët e familjes. Indiferenca ndaj gjërave që para aksidentit ishin shumë të rëndësishme për personin. Kjo ndonjëherë krijon keqkuptime me të tjerët nga e cila lindin vështirësi të mëtejshme.
 • Kuptimi i jetës - Njerëzit mendojnë sërish për atë që ka ndodhur në përpjekje për të kuptuar ngjarjen. Në disa raste, mendimet mbi shkakun e ngjarjes dhe afërsisë së vdekjes dhe jetës janë shumë të zakonshme.Ndjenja e pacenueshmëri zhduket. Çdo gjë është e pasigurt, sidomos nëse dhe kur kjo mund të ndodhë përsëri.


E.M.D.R. Eye Movement Desenzitization Reprocesing
Në vitet e fundit ka pasur shumë studime dhe kërkime shkencore në EMDR se çdo metodë tjetër e përdorur për trajtimin e traumave dhe kujtime traumatike. Rezultatet e kësaj pune kanë sjellë këtë metodë terapeutike për të hapur një dimension të ri në psikoterapi. Efektiviteti i EMDR është demonstruar në të gjitha llojet e traumave, si për çrregullim Post traumatik që për trauma të vogla. Në vitin 1995, Departamenti i Psikologjisë Klinike të Shoqatës Psikologjike Amerikane ka kryer një studim për të përcaktuar shkallën e efektivitetit të këtij terapi dhe gjetjet ishin se EMDR nuk është vetëm efektiv në trajtimin e çrregullim post traumatik i stresit, por ka edhe indeksi më të lartë të efikasitetit për këtë kategori diagnostike.

Është një qasje komplekse, por  mund të integrohet programeve të trajtimit të qajeve tjera. Ajo  Konsideron të gjitha aspektet e një përvojë stresuese apo traumatike, si ana kojnitive,emocionale e sjelljes dhe asaj neurofisiollogjike .Kjo metodologji përdor lëvizjet e syve apo forma të tjera të stimulimit alternuara djathtë / majtë, për të rivendosur ekuilibrin ngacmues / frenues, duke shkaktuar një komunikim më të mirë midis hemisferat e trurit. Ajo është e bazuar në një proces natyrore neurophysiological, lidhur përpunimit të përshpejtuar të informacionit. 
EMDR shikon patologjin si  një informacion  magazinuar në mënyrë jo-funksionale "Introjektor" dhe është i bazuar në supozimin "Gestalist  Trupor"  se ekziston një komponent fiziologjik në çdo çrregullim apo vuajtje psikologjike. (F.Perls 1950)

 Kur ndodh një ngjarje "tronditëse" Sistemi Balancues Konjitiv (aktivizues inbiksiues)  ndalohn procesin "asimiliues organismik"  opo të nevojshme për ekuilibrin shendetsor Psikologjik. Ajo mund të thuhet se kjo shkakton "ngrirjen" e informacionit në formën e saj origjinale  "Exitaksion"  dhe ankthin, në të njëjtën mënyrë në të cilën ajo  është Jetuar. "Desensibilizim Gestaltik"
 Ky informacion është "ngrirë" dhe mbyllur në rrjetet nervore "neurale" dhe nuk është i elaboruar kështu që vazhdon të shkaktojë sëmundje të tilla si çrregullimi post-traumatik stres (PTSD) dhe çrregullime të tjera psikologjike.

 Lëvizjet ritmike sakadike të syrit dhe imazhet traumatike,  "Gestalt jo e mbyllyr" me besime negative që lidhen me të dhe ankth emocional të lehtësojne  përpunimin e informacionit deri në zgjidhjen e kondicionuar emocionale.  Duke vezhguar Skenën emocionale negative me terapistin dhe duke asimiluar atë që ka ngelur e "ngrirë" arrisimin ne një Rezolucioni adaptive  ose "Adaptim  Kreativë"  kompletisht e Re. (Gestalt Therapy) M.Spagnuolo Lobb 2011.
Studimet e viktimave të dhunës seksuale, aksidentet, fatkeqesite natyrore, etj. tregojnë se metoda e lejon një desensitization shpejtë kundër kujtimet traumatike dhe një  "Ristrukturim Konjitiv"  që të çon në një reduktim të ndjeshëm në simptomat e pacientit (vuajtje emocionale, mendimet ndërhyrëse, ankthi, paraftyrimet,  te këqija). Në fakt, kjo formë e re e psikoterapisë është dhënë fillimisht për trajtimin e çrregullim post traumatik stres, por tani është një metodë që përdoret gjerësisht për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme dhe çrregullime psikologjike.

EMDR  përdoret  kryesisht për, neutralizimin dhe  një rezolucioni Komplet te  kujtimeve dhe  të përvojave traumatike, që formojnë shtresën bazëte  çrregullimeve  psikologjike te  pacienteve aktualë. Këto përvoja traumatike mund të përfshijnë:

 • Trauma e vogël / i madh zhvillimor
 • Ngjarjet stresuese në kontekstin e përvojave të përbashkëta (kur humbin të afërmit, sëmundje kronike, humbje financiare, konflikti martesor, ndryshimet)
 • Ngjarjet vështira jashtë përvojës normale njerëzore të tilla si fatkeqësitë natyrore (tërmetet, përmbytjet) ose fatkeqësive të bëra nga njeriu (aksidente të mëdha, torturat, dhuna)


Së Shpejti ne qendrën tonë do të Zhvillohet  Workshopi mbi  Traumën dhe Trajtimin E.M.D.R.
me Dr. Raul Bartozzi  Therapist Emdr Italia.
Link :www.emdritalia.it/

Dr.Elton Kazanxhi 
Psikolog-Specializues  ne Gestalt Therapy


Bibliografia.Commenti

 1. its really hard to deal with trauma, you need to consult a psychiatrist to help you solve the problem that you have..

  RispondiElimina
 2. Well I see that you say: dou you areuno psychotherapist '? Online PsychoteherapistEMDR is effective for trauma do not need a psychiatrist if the patient is psychotic?

  RispondiElimina
 3. detto da voi che fate Training Online mi fa ridere.. ahhhhhhhhhhhhhhh

  RispondiElimina

Posta un commento

Post popolari in questo blog

Revolucioni EMDR ndrysho jeten tende hap mbas hapi (Libri pare ne gjuhen Shqipe)

Belbezimi,Cluttering,Mutismi selektiv Workshop 9-10 Dhjetor Tirane ( Dr. Mario D'Amborsio )