Spezializimi jonë në Gestalt Psychotherapy


Te dashur vizitor siç dihet nò vëndin tonë Psikoterapia nuk mësohet  dhe nuk ushtrohet, sepse nxënësit apo "studentët" e psikologjisë sapo dalë nga cikli i studimeve janë të pa aftë të ushtrojnë artin e psikoterapisë,sepse nuk ka kurse te veçantç,apo shkolla specializimi ne këte fushë.

Në të gjitha vëndet e botës,te jesh psikollogë dhe psikoterapist jane dy gjëra të ndryeshëme.Përse profesioni psikologut eshte  i ndryeshëm nga ajo e psikoterapistave?

Psikologu ka një Formim teorik mbi personalitetin dhe proceset mendimore të njeriut;
Psikoterapisti zgjeron këtë formim  duke ushtruar teknika të vecanta sipas orientimit dhe modelit Psikoterapeutik që ai ka mësuar. Shpesh trajnimi në  Psikoterapi zgjat rreth 4 vjet apo 3 vjet  dhe ne keta vite nxënesi mëson si të ushtrojë Pikoterapinë dhe si të japi ndihmë.
Ai per mua është si një "Kirurgë" që dij të ushtruojë me eksperiencë dhe me maturi profesionin e tijai din kur duhet "bisturi"dhe kur te "qepet" dicka. 


Projekti jonë "Specializimi në Psikoterapi 4 vjeçarë"

Ne po mendojmë të sjellim shkollën e parë  në Shqipëri për  Psikoterapi dhe Counseling.
Shkolla jonë  për  psikoterapi  Mundësohet nga Ekipi akademik i Istituto-s Gestalt H.C.C. e drejtuar Nga prof. Margherita Spagnuolo Lobb.
Ajo ofron studentëve tanë një cilësi shumë të lartë  sespe ndjekë  Guidën  që kërkon shoqata e  Gestaltit Europiane . (E.A.G.T.) dhe E.A.P (European Association Psychotherapy).Shkolla e specializimit në Psikoterapinë Gestaltiste të Jep mundësinë të marresh E.C.P.
(European Certificate Psycotherapy) kjo do të thote që mund të ushtroshë profesionin e Psikoterapistit në te gjitha vëndet e Europës.


Rrjeti Profesional dhe Urdhëri i Psikoterapistave
Siç dihet ne Vendin tonë Figura e psikoterapistit sapo ka dalë duka parashikuar një vizion të largët dhe Gjeneracional kemi menduar bashkë me  "Albanian Association of Psychotherapy"  drejtuar nga Dr.Neli Demi  dhe Istituti Alfred Adler e drejtuar nga Dr.ssa Irena Hysenaj me të cilët kemi nisur një bashkëpunim rreth ngritjes së  urdhërit të Psikoterapistave.  Trajnimi  perzgjatët rethësisht  midis 1600 orëve dhe parashikon:

  • Teori specifike teori gjenerale Trajnim klinik   (750 ore)
  • Supervizion  individual dhe ne grup (150 orë
  • Terapi  individuale (50 orë) Terapi ne  Grupë 200 ore
  • Aktivitet  praktik   (400 orë)
  • Seminare dhe Workshope te lira ne Itali dhe  Europe 50 ore 
Link :


Istituto di Gestalt HCC Italy
Scuola di Formazione  in Gestalt Therapy Italy.

European Association for Gestalt Therapy

European Association Psycotherapy

 European Association  For Counseling
http://www.eac.eu.com/ 


Shoqata  Shqiptare per Psikoterapi
http://www.albpsychotherapy.org


Commenti

Post popolari in questo blog

Revolucioni EMDR ndrysho jeten tende hap mbas hapi (Libri pare ne gjuhen Shqipe)

Belbezimi,Cluttering,Mutismi selektiv Workshop 9-10 Dhjetor Tirane ( Dr. Mario D'Amborsio )