Post

Post in evidenza

WORKSHOP psikotraumatologjia dhe Psikoterapia Integrative Tirane 17.18. Nentor 2017 ( Dr. Raul Bartozzi )

Fuqia e përqafimit (Nga shënimet e një terapisteje EMDR)

Workshop Psikologjia Emergjencave sociale,Civile,ambientale dhe Ushtarake Tirane 21-22 Tetor 2017

Besarta Taci emerohet Practitioner Psikoterapiste eksperte ne EMDR

Çfarë thonë terapistët e parë Emdr , për përvojën dhe aplikimin e kësaj terapie gjatë punës së tyre ?

Guida e te Drejtave & Shendetit Seksual